Op Famke’s Pleats leent zich uitstekend voor zowel dierverzorgende als niet dierverzorgende werkzaamheden onder begeleiding.
Onze zorgboerderij is van maandag tot en met vrijdag geopend. Wij zijn gevestigd in het Friese Koarnjum nabij Leeuwarden.
Bij de aangeboden werkzaamheden zal, zo mogelijk, de vraag van de deelnemer voorop staan.

Mogelijkheden bij dagbesteding

Dierverzorgende werkzaamheden onder begeleiding kunnen zijn:

 • Honden en katten voeren
 • Verblijven netjes houden
 • Honden borstelen en wassen
 • Met honden wandelen
 • Met honden knuffelen en spelen

Niet dierverzorgende werkzaamheden onder begeleiding kunnen zijn:

 • Koffie/thee en lunch verzorgen
 • Receptiewerkzaamheden
 • Boodschappen halen
 • De tuin verzorgen
 • Hand- en spandiensten verrichten

Doelgroepen

Wij staan open voor diverse doelgroepen vanaf 18 jaar.

Zoals mensen met:

 • Psychische problemen
 • Een burn out
 • Een verstandelijke beperking
 • Een lichte lichamelijke beperking
 • Een vorm van autisme

Wij bieden:

 • Dagbesteding
 • Re-integratieplekken
 • Respijtzorg
 • Sociale activering

Belangrijk is dat mensen zelf affiniteit hebben met dieren, vooral honden, katten en boerderijdieren.

Motivatie

Wij zijn een zelfstandige organisatie die tot doel heeft een verantwoorde dagbesteding te bieden aan mensen met een beperking. Deelnemers kunnen zich zelf ontplooien en zelfstandiger worden in een omgeving waarin ze ervaren en leren dat ze op een waardevolle manier bezig zijn.

Zo leren deelnemers ook kennis te maken met hun eigen capaciteiten en mogelijkheden en leren ze er gebruik van te maken. Respect vol leren omgaan met de natuur: mens, dier en plant draagt bij aan het respectvol omgaan met zichzelf en anderen.

Er word aandacht besteed aan het opdoen van arbeidsritme. De pauzes en lunch, die gezamenlijk worden genuttigd, zijn een goed uitgangspunt om sociale omgangsvormen te stimuleren. Gezelligheid met elkaar staat hoog in het vaandel.

Wij vinden dat elk mens uniek en waardevol is.

Begeleidingsmethode op de zorgboerderij

Op onze zorgboerderij werken we met de begeleidingsmethode EIM.

Deze methode is er op gericht om deelnemers zo veel mogelijk uit te dagen om hun eigen capaciteiten te ontdekken en gebruiken.
De EIM-methode geeft aan deelnemers ruimte om zelf oplossingen te bedenken en uit te voeren. Op die manier is de afhankelijkheid van de begeleider minder groot en blijkt iedereen meer te kunnen dan verwacht!

Kennismaken

Wanneer je geïnteresseerd bent in dagbesteding op ons bedrijf, ben je van harte welkom voor een oriënterend bezoek.

Om in aanmerking te kunnen komen voor plaatsing op ons zorgboerderij moet de deelnemer een financiering hebben.

Dit kan zijn uit verschillende bronnen:

 • Uit AWBZ gelden met de indicatie PGB groepsbegeleiding en/of individuele begeleiding.
 • Individueel re-integratie budget
 • Financiering door het UWV
 • WMO gelden van de gemeente, budget maatschappelijke participatie
 • Als onderaannemer van een zorginstelling
 • Eigen bijdrage

Procedure aanmelding zorgboerderij:

Op afspraak bezoekt de deelnemer met coach, verantwoordelijke en/of ouder ons zorgboerderij ter kennismaking.
We geven een rondleiding en bespreken de mogelijkheden.

Is de deelnemer positief om op onze zorgboerderij te komen werken dan volgt de officiële aanmelding zodra de financiering zeker is.
Bij financiering vanuit AWBZ gelden is dat zodra de indicatie binnen is.

De eerste keer beginnen we met een intakegesprek en maken we een voorlopig werkplan.
We geven nogmaals een rondleiding en kan de deelnemer een beetje wennen.

Proefperiode

We spreken een proefmaand af en een evaluatiegesprek met de deelnemer en de coach verantwoordelijke en/of ouder.
In de proefperiode kan de deelnemer alle voorkomende werkzaamheden uitproberen en ervaren wat bij hem/haar past.
Na de proefperiode volgt het evaluatiegesprek, is deze na beider tevredenheid dan kan de samenwerking langdurig worden voortgezet.
Wij maken een werkplan dat door de deelnemer ook ondertekend dient te worden of de vertegenwoordiger van de deelnemer.
Tevens wordt het contract ondertekend.
Minimaal een keer per jaar wordt dit werkplan geëvalueerd in een gesprek met de deelnemer en eventueel coach, vertegenwoordiger/ouder.
Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt. Zo nodig kan dit vaker op afspraak.

Vervoer

Openbaar Vervoer
Met openbaar vervoer kun je uitstappen bij de halte “Menno van Coehoornwei”.
Je kunt daar komen met lijn 54, 60 & 73. Vanaf het busstation is het 5-10 minuten wandelen naar Op Famke’s Pleats.
In overleg kunnen wij je van de halte ophalen.

Als eigen vervoer of openbaar vervoer niet mogelijk is kunnen wij je tegen onkostenvergoeding van huis halen en brengen.

Landelijke klachten regeling landbouw en zorg.
Zorgboerderij op Famke’s Pleats heeft een klachtenreglement en is sinds 2013 aangesloten bij de Landelijke klachtencommissie Landbouw en Zorg en de Erkende Geschillencommissie Landbouw en Zorg.

Geïnteresseerd in onze zorgboerderij?

Laat hieronder gerust een berichtje achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.
Let op! Het onderstaande formulier is voor de zorgboerderij. Voor vragen en informatie over het dierenpension of het maken van reserveringen kun je mailen naar reserveringen@opfamkespleats.nl of gebruik de gele reserveren-knop bovenaan de website.Alle afbeeldingen bekijken